Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01721

Ruusa puhkeala, Võhandu jõe endise harujõe settest puhastamine
Menetlus pooleli
Veekasutus
Võhandu jõe endise harujõe settest puhastamine ning madala ja liigniiske ala maapinna tõstmine
Põlva maakond
0708 - Räpina vald, Põlva maakond
Määratud, puudutatud 7 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-115957

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Silja Jakobi
22.09.2021
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Räpina Vallavalitsus (75025503)
Keskkonnaamet (70008658)
Maves OÜ (10097377)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Artto Pello KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tauno Jürgenstein KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Tõnno Jonuks KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja keskkonnamõju hindamise algatamine Võhandu jõe süvendamise ja kaldajoone muutmise keskkonnaloa taotlusele 136 KB Algatamise otsus 22.09.2021 20.10.2022
Ruusa puhkeala Vohandu joe harujoe settest puhastamise KMH programm 9.0 MB Programm 22.03.2023 22.03.2023
Ruusa teade 2.5 MB Programm 03.04.2023 03.04.2023
Ruusa puhkeala Vohandu joe harujoe settest puhastamise KMH programm 3.9 MB Programm 15.09.2023 19.09.2023
Ruusa puhkeala Vohandu joe harujoe setetest puhastamise keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 1 317 KB Programmi otsus 15.09.2023 19.09.2023