Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00209

Tartumaa Haaslaava vald Haaslava küla Sadama tee 1 vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Tegevuse eesmärgiks on sildumisvõimaluse loomine veeliikluse tarbeks. Kavandatavaks tegevuseks on 12 randumissilla ja selle teenindamiseks vajalike struktuuride (pinnasest tamm, paatide/laevade parkla, parkimisala, slipp) rajamine.
Tartu maakond
0291 - Kastre vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
23.03.2009
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Germanfort OÜ
Keskkonnaamet
aktsiaselts KOBRAS
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Haaslava küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Anne Rooma KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Noeela Kulm KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kadi Kukk KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tuuli Põld KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Erki Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mihkel Lember KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Germo Ilvesmets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Oleg Sosnovski KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 152 KB Algatamise otsus 23.03.2009 16.08.2022
Programm 824 KB Programm 16.08.2022
Ametlikud tedaanded 253 KB Programm 16.08.2022
KA kiri nr 3463 2 Savijoe pohja suv KMH al 200 KB Programm 16.08.2022
KA kiri nr 13505 3 195 KB Programm 16.08.2022
Kaart 316 KB Programm 16.08.2022
Sadaka tee KMH programm kiri nr 264 211 KB Programm 16.08.2022
Sadama tee 192 KB Programmi otsus 22.07.2009 16.08.2022
Sadama tee 1 KMH aruanne v13 HEAKSKIITMISELE 13.5 MB Aruanne 16.08.2022
kiri nr 13505 9 3.1 MB Aruande otsus 06.10.2009 16.08.2022