Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03613

Naha dolokivikarjääri kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindmaine
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
Dolokivi kaevandamine Naha karjääris, mäeeraldise pindala 23,54 ha, teenindusmaa 37,70 ha. Soovitakse valmistada ehituskillustikku.
Võru maakond
0698 - Rõuge vald, Võru maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-112831

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Aare Mark
30.08.2013
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
aktsiaselts KIIRKANDUR (10111516)
Keskkonnaamet (70008658)
Keskkonnaministeerium
Riigipiiriülene KMH

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Ranek Rohtla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 10 5 15691 11 30082013 1098215 105 KB Algatamise otsus 30.08.2013 21.10.2022
NAHA KMH PROGRAMM KKA le tutvumiseks 12.6 MB Programm 21.10.2022