Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01821

Paasi lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise programm
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärk on kõrgemargilise ehituslubjakivi kaevandamine. Maardla põhimaavaraks on ehituslubjakivi. Maavara soovitakse kasutada tsiviil- ja teede ehituses. Kõrgemargilise ehituslubjakivi kaevandatav varu on taotletav alal kokku 2590 tuh m3. Taotletava mäeeraldise pindala on 51,36 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 58,25 ha. Taotletav Paasi lubjakivikarjääri mäeeraldis asub Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Paasi külas katastriüksusel Loobu metskond 400 (katastritunnus 88702:001:0196).
Lääne-Viru maakond
0191 - Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 10 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-111798

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Valdo Tohver
02.03.2021
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
KIVIKANDUR OÜ (11200972)
Keskkonnaamet (70008658)
Maves OÜ (10097377)
(osales programmi ja aruande koostamisel)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine Paasi lubjakivikarjaari keskkonnaloa taotluse menetlemisel 16.0 MB Algatamise otsus 02.03.2021 21.10.2022
Paasi lubjakivikarjaari keskkonnaloa taotluse keskkonnamoju hindamise menetluse peatamine 286 KB Täiendavad materjalid 09.09.2022 26.02.2023