Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01821

Paasi lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise programm
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärk on kõrgemargilise ehituslubjakivi kaevandamine. Maardla põhimaavaraks on ehituslubjakivi. Maavara soovitakse kasutada tsiviil- ja teede ehituses. Kõrgemargilise ehituslubjakivi kaevandatav varu on taotletav alal kokku 2590 tuh m3. Taotletava mäeeraldise pindala on 51,36 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 58,25 ha. Taotletav Paasi lubjakivikarjääri mäeeraldis asub Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Paasi külas katastriüksusel Loobu metskond 400 (katastritunnus 88702:001:0196).
Lääne-Viru maakond
0191 - Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-111798

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
02.03.2021
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
KIVIKANDUR OÜ (11200972)
Keskkonnaamet (70008658)
Maves OÜ (10097377)
(osales programmi ja aruande koostamisel)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Irina Grigorjeva KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Madis Metsur KMH juhtekspert
Ei Jah Ei
Marko Kaasik KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Artto Pello KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Ingrid Leemet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine Paasi lubjakivikarjaari keskkonnaloa taotluse menetlemisel 16.0 MB Algatamise otsus 02.03.2021 21.10.2022
Paasi lubjakivikarjaari KMH programm avalikustamiseks 1.8 MB Programm 21.06.2022 07.02.2024
Paasi KMH programmi Lisa 1 Kaevandamisloa taotlus 14.5 MB Programm 21.06.2022 07.02.2024
Paasi KMH programmi LISA 2 Asjaomate asutuste seisukohad 1.9 MB Programm 21.06.2022 07.02.2024
Paasi lubjakivikarjaari keskkonnaloa taotluse keskkonnamoju hindamise menetluse peatamine 286 KB Täiendavad materjalid 09.09.2022 26.02.2023
DM 111798 27.pdf 199 KB Täiendavad materjalid 29.01.2024 07.02.2024