Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01322

Metsahake OÜ keskkonnaloa nr. L.ÕV/326822 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Jäätmekäitlus
Keskkonnaluba nr L.ÕV/326822 muudetakse seoses vajadusega luba kaasajastada. Tegemist on Metsahake OÜ poolt hallatava Lääne-Virumaal Vinni alevikus Põllu tn 5 (katastritunnus 90002:002:0025) asuva katlamajaga, mille põletusseadme nimisoojusvõimsus on 1,5 MWth. Kütusena kasutatakse aastas kuni 1800 tonni puidujäätmeid. Ettevõte soovib tava puidujäätmetele lisaks hakata põletama ohtlikke puidujäätmeid (liipreid).
Lääne-Viru maakond
0901 - Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 7 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-118905

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Ülevaatamisel
Marko Ansip
07.07.2022
Kohustuslik
1.22 - ohtlike jäätmete põletamine, keemiline töötlemine või ladestamine
Metsahake OÜ (12237931)
Keskkonnaamet (70008658)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Metsahake OU keskkonnaloa nr L.OV326822 muutmise taotluse menetlusse votmine ja keskkonnamoju hindamise algatamine 156 KB Algatamise otsus 07.07.2022 21.10.2022