Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01322

Metsahake OÜ keskkonnaloa nr. L.ÕV/326822 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Jäätmekäitlus
Metsahake OÜ soovib muuta keskkonnaluba nr L.ÕV/326822 eesmärgiga hakata kasutama Lääne-Virumaal Vinni alevikus Põllu tn 5 (90002:002:0025) asuvas katlamajas kütusena lisaks hakkepuidule ja mitteohtlikele puidujäätmetele ka ohtlikke aineid sisaldavaid puidujäätmeid (eeskätt purustatud raudteeliipreid). Taotluse kohaselt soovitakse põletada aastas kuni 1800 tonni hakkepuitu, sh mitteohtlikke puidujäätmeid (KMHs hinnatav maksimaalne võimalik kogus kuni 2340 t/a) ja kuni 600 tonni ohtlikke aineid sisaldavat puitu (KMHs hinnatav maksimaalne võimalik kogus kuni 780 t/a).
Lääne-Viru maakond
0901 - Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-118905

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Ülevaatamisel
07.07.2022
Kohustuslik
1.22 - ohtlike jäätmete põletamine, keemiline töötlemine või ladestamine
Metsahake OÜ (12237931)
Keskkonnaamet (70008658)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Piret Toonpere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Heli Aun KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Andrus Veskioja KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anna Setskaja KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Astrid Koplimäe KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Metsahake OU keskkonnaloa nr L.OV326822 muutmise taotluse menetlusse votmine ja keskkonnamoju hindamise algatamine 156 KB Algatamise otsus 07.07.2022 21.10.2022
Metsahake OU KMH programm vastavaks 1 2.6 MB Programm 03.06.2024
Metsahake OU keskkonnaloa nr L.OV326822 muutmise taotluse keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 166 KB Programmi otsus 28.05.2024 03.06.2024