Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01422

Päraküla liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletav Päraküla liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Pärnu linnas Päraküla külas, ala koosneb kahest lahustükist ja hõlmab osaliselt või täielikult eraomandisse jäävaid kinnistuid: Joanna (katastritunnus 82603:001:0066), Peraküla - Joanni (katastritunnus 82603:001:0067), Luiskama (katastritunnus 82603:001:0076) ja Metsa (katastritunnus 82603:001:0059). Taotletava mäeeraldise pindala on 16,59 ha ja selle teenindusmaa pindala on 18,73 ha. Taotletava mäeeraldise piires on maavara aktiivne ehitusliiva tarbevaru 457 tuh m3, millest kaevandatav varu on 385 tuh m3. Taotletav loa kehtivusaeg on 15 aastat.
Pärnu maakond
0624 - Pärnu linn, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 10 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-109238

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Merike Rosin
11.03.2022
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
Aktsiaselts K.A.T. & Ko (10250382)
Keskkonnaamet (70008658)
OÜ Inseneribüroo STEIGER (11206437)
(osales programmi koostamisel)
Keskkonnaamet otsustas 14.07.2023 korraldusega nr DM-109238-63 keelduda Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa andmisest ja lõpetada Keskkonnaameti 11.03.2022 kirjaga nr DM-109238-51 algatatud KMH.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Liisa Küttim KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaie Kriiska KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Hanna-Liis Heinla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marko Häelm KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamõju hindamise algatamine Aktsiaseltsi K.A.T. & Ko Päraküla liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele 239 KB Algatamise otsus 11.03.2022 25.10.2022
Parakula KMH programm 17.04.2023 13.8 MB Programm 17.04.2023 18.04.2023
DM 109238 63.pdf 180 KB Täiendavad materjalid 14.07.2023 17.07.2023