Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01317

Kobra dolokivikarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatav Kobra dolokivikarjäär asub Pärnumaal Põhja-Pärnumaa vallas Kobra külas Jaani maaüksuse (kat. tunnus 93002:001:0224) piires. Taotletava mäeeraldise pindala on 14,47 ha, teenindusmaa pindala 17,88 ha, kaevandatava ehitusdolokivi, ehituskruusa ja ehitusliiva varu vastavalt 2072 tuh m3, 39,9 tuh m3 ja 13,8 tuh m3. Tegevusluba taotletakse 25-ks aastaks. Aastaseks keskmiseks kaevandatavaks mahuks kujuneb dolokivi puhul 84 tuh m3 ja liiva-kruusa puhul 2,2 tuh m3. Tootmise peamiseks suunaks on ehituskillustiku valmistamine. Killustikku soovitakse kasutada piirkonna teede ehitusel ja ehitustöödel, samuti kavandatava Rail Balticu trassi tarbeks.
Pärnu maakond
0638 - Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-118708

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Janno Kuusik
31.10.2017
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
KIVIKANDUR OÜ (11200972)
Keskkonnaamet (70008658)
Osaühing Alkranel (10607878)
(osales aruande koostamisel)
Maavarauuringud OÜ (14346587)
(osales programmi ja aruande koostamisel)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Ain Põldvere KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Katrin Erg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rein Perens KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Valeri Savva KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Leonid Savitski KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mati Lelgus KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Ants Tull KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Raivo Endrekson KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Mati Kose KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Kobra KMH programmi otsus 452 KB Programmi otsus 11.01.2019 31.10.2022
Kobra KMH 28.11.2022 alkranel 7.1 MB Aruanne 03.02.2023
lisad 50.0 MB Täiendavad materjalid 03.02.2023
Kobra dolokivikarjaari kaevandamise loa taotluse keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 268 KB Aruande otsus 19.01.2023 03.02.2023