Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00820

Vangu III liivakarjääri keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletav Vangu III liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Saarde vallas Laiksaare külas eraomandisse kuuluval kinnistul Vana-Peiaru (katastritunnus 78201:001:0263). Taotletava mäeeraldise pindala on 15,23 ha ja selle teenindusmaa pindala on 17,31 ha. Taotletava mäeeraldise piires on maavara ehitusliiva aktiivne tarbevaru 196 tuh m³, millest kaevandatav varu on 188 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on ehitussegude valmistamine ja teede- ning tsiviilehituses kasutamine. Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on 15 aastat.
Pärnu maakond
0712 - Saarde vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-109254

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
26.08.2020
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
DER Group OÜ (14047241)
Keskkonnaamet (70008658)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DM 109254 7.pdf 169 KB Algatamise otsus 26.08.2020 31.10.2022