Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00920

Hagudi turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Arendaja esitas Hagudi turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotluse freesturba tootmiseks. Nii vähelagunenud kui hästilagunenud turvast hakatakse eelkõige kasutatama aianduses, sh nii tööstuslikus toiduainetootmises kui hobiaianduses kasvuturbana. Aiandussektorile mittesobivat osa kasutatakse energiatööstuses kütteturbana, mida põletatakse valdavalt koos puiduga soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamades. Turba kasutus on tõhusates koostootmisjamades tehnoloogiliselt vajalik, sest turbakütus aitab parandada katelde efektiivsust. Taotletav Hagudi turbatootmisala mäeeraldis asub Hagudi maardlas (registrikaart nr 0111). Hagudi turbatootmisala mäeeraldise teenindusmaa pindala on 291,73 ha, sh mäeeraldise pindala 275,32 ha. Maksimaalseks aastaseks turba kaevandamise mahuks taotletakse 9 tuh t ja taotletava kaevandamise loa kehtivusajaks 30 aastat.
Rapla maakond
0668 - Rapla vald, Rapla maakond
Määratud, puudutatud 14 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-109202

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Viktoria Burtin
01.06.2020
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
ERA Valduse Aktsiaselts (10218875)
Keskkonnaamet (70008658)
OÜ Inseneribüroo STEIGER (11206437)
(osales programmi koostamisel)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Ei
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Kaie Kriiska KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamoju hindamise algatamine ERA Valduse Aktsiaseltsi Hagudi turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetluse raames 297 KB Algatamise otsus 01.06.2020 31.10.2022
Hagudi KMH programm avalikustamisele 11.8 MB Programm 17.02.2021 31.10.2022