Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00503

ERA Turvas OÜ Illaste turbamaardlasse kavandatava turba kaevandamisega Natura 2000 võrgustiku alale (Konuvere loodusala, Illaste raba) kaasneva eeldatava keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
ERA Turvas OÜ taotles Illaste turbamaardlas maavara kaevandamise luba, et alustada turba kaevandamist. Uus mäeeraldis on taotlejale vajalik olemasolevate tootmisvõimsuste ärakasutamiseks ning lepinguliste kohustuste täitmiseks pärast praegu ekspluatatsioonis olevate tootmispindade järk-järgulist ammendumist.
Rapla maakond
0502 - Märjamaa vald, Rapla maakond
Määratud, puudutatud 10 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
02.09.2003
Kaalutletud
2.22 - muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju
ERA Turvas Osaühing (10553533)
Keskkonnaministeeriumi Raplamaa keskkonnateenistus (70005818)
Osaühing JÄRVA PAAS (10756408)
(osales programmi ja aruande koostamisel)
Keskkonnaamet
Illaste KMH algatati kahel korral. Esimene KMH algatati, kuna sooviti kaevandada turvast. Seoses kehtestatud Natura 2000 Konuvere loodusalaga algatas Raplamaa Keskkonnateenistus 21.03.2005 täiendava KMH, mille eesmärk oli Natura 2000 alale avalduda võiva mõju hindamine.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Uudo Timm KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Erki Niitlaan KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Caspar Rüütel KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Illaste KMH programm 709 KB Programm 27.01.2023
KMH aruanne 10.4 MB Aruanne 27.01.2023
KMH aruande Lisa 1 taotlus 5.6 MB Aruanne 27.01.2023
Illaste KMH aruande heakskiitmine 117 KB Aruande otsus 02.09.2005 27.01.2023