Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00323

Soosaare III turbatootmisala keskkonnaloa nr VILM-029 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
0899 - Viljandi vald, Viljandi maakond
Määratud, puudutatud 21 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-110133

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
05.07.2023
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
Aktsiaselts Kraver (10086830)
Keskkonnaamet (70008658)
Kaarel Mänd (39105122738)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Jah Jah Ei
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Ei Ei Ei
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Ei
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Soosaare turbamaardla Soosaare III turbatootmisala keskkonnaloa nr VILM-029 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamine 286 KB Algatamise otsus 05.07.2023 06.07.2023
Soosaare III KMH programm avalikustamisele 26.01.2024 2 9.6 MB Programm 26.01.2024 16.02.2024