Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01922

Nepste V ja VI liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on maavara (liiva) kaevandamine Nepste liivamaardlas. Kaevandatavat ehitus- ja täiteliiva on plaanis kasutada teedeehituses. Täitematerjali kulub eelkõige Rail Balticu ehitusele. Taotletava Nepste VI liivakarjääri mäeeraldise pindala on 11,34 ha ja teenindusmaa pindala on 16,19 ha. Taotletava Nepste V liivakarjääri mäeeraldise pindala on 17,74 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 23,10 ha. Taotletav Nepste V ja Nepste VI liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Nepste külas kinnistul Laiksaare metskond 2.
Pärnu maakond
0214 - Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-116840

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
10.10.2022
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
AS TREV-2 Grupp (10047362)
Keskkonnaamet (70008658)
Osaühing Alkranel (10607878)
(osales programmi koostamisel)
Keskkonnaamet
Seotud on ka keskkonnaloa menetlus M-116839

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei
Kersti Kuum KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DM 116839 30.pdf 265 KB Algatamise otsus 10.10.2022 17.07.2023
DM 116840 50.pdf 285 KB Algatamise otsus 10.10.2022 17.07.2023
Nepste V VI KMH programm noutele vastavaks 2023 11 29 avalik Lisadega 10.0 MB Programm 29.11.2023 19.12.2023
Nepste V ja VI liivakarjaari kaevandamise loa taotluse keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 207 KB Programmi otsus 15.12.2023 19.12.2023