Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00523

Lohusuu puhkeala arendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Veekasutus
Mustvee Vallavalitsus taotleb keskkonnaluba Avijõe (VEE1056900) süvendamiseks mahus 2300 m3 ja tahkete ainete uputamiseks mahus 500 m3, tegevuskoht asub aadressil Puhkeala sadam (registriosa nr 2762950, katastritunnus 42001:001:0598) Lohusuu alevikus Mustvee vallas Jõgeva maakonnas. Kavandatava tegevuse eesmärk on Lohusuu aleviku puhkealale avalikult kasutatava juurdepääsutee, paadislipi ja ujuvkai ehitamine.
Jõgeva maakond
0486 - Mustvee vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-125687

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
07.09.2023
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Mustvee Vallavalitsus (77000364)
Keskkonnaamet (70008658)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DM 125687 2.pdf 178 KB Algatamise otsus 07.09.2023 14.09.2023