Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00623

Kuremaa ujumisala korrastamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Veekasutus
Jõgeva vallas Kuremaa alevikus Järvepargi kinnistu (24805:001:0176) avalikus rannas soovime teha Kuremaa järve ujumisala ja natuke rohkem, 6000 m2, korda. Aastate eest paigaldati rannamaja poolsel alal mingis osas geotekstiili, kuid nüüd on see kulunud. Kuremaa järv on 398 ha suur ning kuulub riigile. Rannal ei ole tegevusi kavandatud. Veekogusse paigaldatakse talvel, jää peale 6000m2 alal geotekstiil ning peale pannakse 30 cm paksuses sõelutud liiva.
Jõgeva maakond
0247 - Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-125812

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
25.09.2023
Kohustuslik
1.17.1 - merepõhja ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 10 000 kuupmeetrit, vooluveekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 2000 kuupmeetrit või muusse veekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 500 kuupmeetrit
Jõgeva Vallavalitsus (77000401)
Keskkonnaamet (70008658)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Noeela Kulm KMH juhtekspert
Jah Jah Ei
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei
Marite Paat (Blankin) KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Kadri Hänni KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Henn Timm KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Jõgeva Vallavalitsuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine, keskkonnamõju hindamise algatamine ja avalikkuse teavitamine 182 KB Algatamise otsus 25.09.2023 26.09.2023
Kuremaa ujumisala KMH programm lisadega 13 02 2024 7.6 MB Programm 13.02.2024 20.02.2024