Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02022

Vangu II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Keskkonnaluba taotletakse Vangu II liivakarjääri mäeeraldisele, et varustada üleriikliku tähtsusega ehitusobjekti Rail Baltic ehitust selleks sobiliku kvaliteediga liivaga. Vangu II liivakarjääri mäeeraldise pindala on 40,33 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 64,37 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt täiteliiv, (aktiivne tarbevaru on 532 tuh m³ ja kaevandatav varu 521 tuh m³) ja ehitusliiv (aktiivne tarbevaru on 217 tuh m³, millest kaevandatav varu on 209 tuh m³). Kaevandatud maavara kasutamise otstarve on üld- ja teedeehitus. Kaevandamise keskmine tootmismaht on 60 tuh m³. Taotletav kaevandamisloa kehtivusaeg on 15 aastat. Kaevandatud maa korrastatakse metsamaaks.
Pärnu maakond
0712 - Saarde vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-121991

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
05.12.2022
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Osaühing Eesti Killustik (10126848)
Keskkonnaamet (70008658)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DM 121991 9.pdf 181 KB Algatamise otsus 05.12.2022 28.11.2023