Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00823

Tapiku II turbatootmisala keskkonnaloa taotluse KMh
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
Ettevõte taotleb keskkonnaluba Tapiku II turbatootmisalalt turba kaevandamiseks ja vee erikasutuseks
Jõgeva maakond
0618 - Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-121755

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
20.12.2023
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
aktsiaselts TARA-TORF (10039322)
Keskkonnaamet (70008658)
Keskkonnaamet

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Aktsiaseltsi TARA-TORF Tapiku II turbatootmisala keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamine 249 KB Algatamise otsus 20.12.2023 21.12.2023