Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01906

Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Energeetika ja energiakandjate tootmine
Arendaja soovib taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise ja elektrisüsteemi suunamise eesmärgil rajada Loode-Eesti rannikumerre tuulepargi, mille võimsus on kuni 1100 MW. Kavandavate tuulikute arv on 55-157 tk, sõltuvalt tuuliku võimsusest (7-20 MW).
Meri
Piiriülene
Määratud, puudutatud katastriüksused puuduvad.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
05.05.2006
Kohustuslik
1.5 - tuuleelektrijaama püstitamine veekogusse
Enefit Green AS (11184032)
Keskkonnaamet (70008658)
Keskkonnaministeerium
Skepast&Puhkim OÜ (11255795)
(osales aruande koostamisel)
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
(osales programmi koostamisel)
Keskkonnaministeerium
KMH algatamise ajal oli otsustajaks Keskkonnaministeerium. Alates 01.10.2019 on otsustajaks Keskkonnaamet (kuna 01.10.2019 jõustunud veeseaduse § 191 lõike 1 kohaselt on vee erikasutuse keskkonnaloa andjaks Keskkonnaamet, KMH algatati veeloa taotluse menetluse käigus). KMH ajal on toimunud mitmeid muudatusi eksperdirühma koosseisus (vt KMH aruande ptk 1.4.4).

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Ahto Järvik KMH juhtekspert
Jah Jah Ei
Hendrik Puhkim KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Ei Jah
Kaarel Orviku KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Andres Kask KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Sten Suuroja KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Urmas Lips KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Germo Väli KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Taavi Liblik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Georg Martin KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Markus Vetemaa KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Anu Albert KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Mehis Rohtla KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Leho Luigujõe KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Jussi Mäkinen KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Jari Hosiokangas KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Mart Jüssi KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Rauno Kalda KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Oliver Kalda KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Aleksander Klauson KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kristiina Oll KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Moonika Lipping KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Veronika Verš KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Marko Lauri KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kaarel Sepp KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Piret Kirs KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Aide Kaar KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Loode Eesti meretuulepargi KMHA heakskiitmiseks vol3 12122023 40.0 MB Aruanne 22.12.2023
Lisa 1 KMH programm 3.4 MB Aruanne 22.12.2023
Lisa 2 KMH programmi muudatused 74 KB Aruanne 22.12.2023
Lisa 3 kalastiku uuring 3.2 MB Aruanne 22.12.2023
Lisa 4 merepohjasetete uuring 2.5 MB Aruanne 22.12.2023
Lisa 5 geoloogia ja rannaprotsessid 556 KB Aruanne 22.12.2023
Lisa 6 linnustiku uuring 7.0 MB Aruanne 22.12.2023
Lisa 7 mereprotsessid hydrodynaamika 2.0 MB Aruanne 22.12.2023
Lisa 8 merepohjaelustiku ja elupaikade uuring 11.1 MB Aruanne 22.12.2023
Lisa 9 lainetuse modelleerimine 9.4 MB Aruanne 22.12.2023
Lisa 10 heljumi modelleerimine 19.3 MB Aruanne 22.12.2023
Lisa 11 keskkonnamura modelleerimine 5.9 MB Aruanne 22.12.2023
Lisa 12 madalsagedusliku ja infraheli modelleerimine 1.6 MB Aruanne 27.12.2023
Lisa 13 veealuse myra modelleerimine 3.9 MB Aruanne 27.12.2023
Lisa 14 vibratsiooni modelleerimine 2.3 MB Aruanne 27.12.2023
Lisa 15 linnustiku hukkumisriski modelleerimine 2.3 MB Aruanne 27.12.2023
Lisa 16. 1 Ristna pohjaneem 50.8 MB Aruanne 22.01.2024
Lisa 16. 2 Hirmuste 51.0 MB Aruanne 22.01.2024
Lisa 16. 2 Hirmuste 36.5 MB Aruanne 22.01.2024
Lisa 16. 3 Kordonisaar 5.2 MB Aruanne 22.01.2024
Lisa 16. 4 Luidja supluskoht 56.6 MB Aruanne 22.01.2024
Lisa 16. 5 Ninaotsa poolsaar 60.5 MB Aruanne 22.01.2024
Lisa 16. 6 Tahkuna poolsaare tipp 49.6 MB Aruanne 22.01.2024
Lisa 16. 7 Tahkuna 2 57.4 MB Aruanne 22.01.2024
Lisa 16. 8 Tareste laht 43.0 MB Aruanne 22.01.2024
Lisa 16. 9 Kardla sadam 47.5 MB Aruanne 22.01.2024
Lisa 16. 10 Saare nina 60.3 MB Aruanne 22.01.2024
Lisa 17 sotsiaal majanduslik hinnang 2.2 MB Aruanne 22.01.2024
Lisa 18 piiriulese konsultatsiooni materjalid 38.8 MB Aruanne 22.01.2024
Lisa 19 KeM otsus heakskiitmata jatmine 2018 523 KB Aruanne 22.01.2024
Lisa 25 keskkonnapiirangute kaart 2.7 MB Aruanne 22.01.2024
Avalikel valjapanekutel laekunud kirjad ja vastuskirjad 37.7 MB Aruanne 08.03.2024
Loode Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamoju hindamise aruande heakskiitmine 218 KB Aruande otsus 29.12.2023 22.01.2024