Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00124

Kõpu liivamaardla keskkonnakaitseloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
AS Tallinna Sadam esitas maavara kaevandamise taotluse liiva kaevandamiseks Eesti territoriaalmeres asuva Kõpu liivamaardla Kõpu mäeeraldiselt. Taotluse kohaselt soovitakse mäeeraldise pindalaks määrata 1867,99 ha.
Meri
Hiiu maakond
0205 - Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-115520

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
14.01.2014
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
aktsiaselts TALLINNA SADAM (10137319)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KKM KMH algatamise otsus 76 KB Algatamise otsus 14.01.2014 19.03.2024