Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00923

Aimlametsa turbatootmisala keskkonnaloa uuendatud taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
0899 - Viljandi vald, Viljandi maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-126194

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
15.12.2023
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
aktsiaselts MIKSKAAR (10168344)
Keskkonnaamet (70008658)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Dokumente ei ole lisatud