Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02006

Paldiski biodiislikütuse tehase keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
AS Biodiesel Paldiski tegevuse eesmärgiks on toota loodusliku toorõli baasil rahvusvahelistele standarditele ja kvaliteedinormidele vastavat biodiislikütust koguseliselt kuni 100 000 tonni aastas. KMH viidi läbi tehase keskkonnakompleksloa saamiseks.
Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
15.12.2006
Kaalutletud
2.22 - muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju
AS BIODIESEL PALDISKI (11064316)
Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus (70005720)
OÜ E-Konsult (11353090)
Keskkonnaameti Põhja regioon
KMH menetluse ajal oli otsustajaks ja järelevalvajaks Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistus. AS Biodiesel Paldiski keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-182272 tunnistati kehtetuks 06.12.2011 korraldusega nr HJR 1-15/2011/929.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Lembit Linnupõld KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kaarin Juhat KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Laur Linnupõld KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Margus Kört KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mikk Saar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Aide Kaar KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Paldiski biodiislikutuse tehase KMH aruanne mai 2007 22.2 MB Aruanne 30.04.2024
22646 07 5 Paldiski biodiislikutuse tehase KMH aruande heakskiitmine 419 KB Aruande otsus 18.06.2007 30.04.2024