Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00424

AS Elva E.P.T. turbatootmisala keskkonnaloa KMIN-029 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
Käesoleva keskkonnaloa muutmise taotlusega soovib taotleja pikendada olemasolevat keskkonnaluba KMIN-029 tootmisalal paikneva jääkvaru ammendamiseks ja lisaks laiendada mäeeraldist mahus, mis hõlmab varasemalt kaevandatud ja mahajäetud alasid, mis sisuliselt kuuluvad antud tootmisala taristu koosseisu kuid on loastamata.
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 18 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-127641

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
22.04.2024
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
aktsiaselts Elva E.P.T. (10080313)
Keskkonnaamet (70008658)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DM 127641 6 133 KB Algatamise otsus 22.04.2024 02.05.2024