Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00210

Ilmatsalu jõe ja Ropka paisjärve ökoloogilise seisundi parandamine
Menetlus lõpetatud
Transport ja taristu
Jäätmekäitlus
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Veekasutus
Kavandatud tegevuse eesmärgiks on Ilmatsalu jõe ja Ropka paisjärve korrastamine. Veekogu ökoloogiliste tingimuste ja vee kvaliteedi parandamine. Isepuhastusvõime, paranev miljööväärtus ning vähi- ja kalamajandusliku potentsiaali kasv tulevikus.
Tartu maakond
0283 - Kambja vald, Tartu maakond
0793 - Tartu linn, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 40 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
18.03.2010
Kaalutletud
2.10 - infrastruktuuri ehitamine või kasutamine
2.17 - loomakorjuste või loomsete jäätmete kõrvaldamine või taaskasutus
2.21 - reovee ja setete käitlemine
Ülenurme Vallavalitsus
Keskkonnaamet
Loodushoiu Ühing "Lutra"
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Külitse ja Haage küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Nikolai Laanetu KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Ropka Progr ista 7.7 MB Programm 26.10.2022
kiri nr 16914-3 1.9 MB Programmi otsus 27.05.2010 16.08.2022
KMH ARUANNE Ropka pj LOPP 2.0 MB Aruanne 16.08.2022
kiri nr 16914-9 498 KB Aruande otsus 08.09.2010 16.08.2022