Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00208

Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekti keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Transport ja taristu
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on eelprojekti koostamine majanduslikult põhjendatud ja optimaalse projektlahenduse saamiseks Tartu linna idapoolsele ringteele, teetrassi ja ristmike teemaa määramine, mõjualade määramine, ristmike ja ristete optimaalsete asukohtade ning tehniliselt ja majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine, Ringtee silla tehniliselt ja majanduslikult tasuva lahenduse leidmine, ettepanekute tegemine teede ja rajatiste liigi osas, keskkonnamõju hindamine, tee projekteerimiseks ja ehitamiseks vajalike detailplaneeringute koostamine. Tartu linna idapoolse ringtee rajamisega ühendatakse Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Jõhvi-Tartu-Valga maanteega võimaldades suunata transiitliiklust Tartu linnast mööda ida poolt.
Tartu maakond
0432 - Luunja vald, Tartu maakond
0793 - Tartu linn, Tartu maakond
0796 - Tartu vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 138 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
25.11.2008
Kaalutletud
2.10 - infrastruktuuri ehitamine või kasutamine
Tartu Linnavalitsus
Tartu Vallavalitsus
Luunja Vallavalitsus
Ülenurme Vallavalitsus
Tartu Linnavalitsus
Tartu Vallavalitsus
Luunja Vallavalitsus
Ülenurme Vallavalitsus
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Tartu linn, Lohkva, Rõõmu ja Tila küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jari Hemming Mannila KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Hendrik Puhkim KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Olavi Hiiemäe KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Aune Aunapuu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kersti Ritsberg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Esta Rahno KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marin Haugas KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
tlvk2008 1268 514 KB Algatamise otsus 25.11.2008 16.08.2022
Tartu VV 471 KB Algatamise otsus 25.11.2008 16.08.2022
Idaringtee programm heakskiit Tartu Linnav 288 KB Programmi otsus 31.03.2009 16.08.2022
2008-034 kmh-aruanne-30122009 8.4 MB Aruanne 16.08.2022
idaringtee heakskiit 606 KB Aruande otsus 31.12.2009 16.08.2022