Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00908

Torma prügila keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Jäätmekäitlus
Jõgeva maakond
0486 - Mustvee vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
17.10.2008
Kohustuslik
1.23 - tavajäätmete põletamine või keemiline töötlemine üle 100 tonni ööpäevas või tavajäätmete prügila püstitamine, kui selle üldmaht on üle 25 000 tonni
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
OÜ AMESTOP
Keskkonnaamet
Osaühing RealEnviron
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Võtikvere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jargo Jürgens KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 111 KB Algatamise otsus 17.10.2008 16.08.2022
KMH programm 487 KB Programm 16.08.2022
Protokoll 303 KB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiit 176 KB Programmi otsus 29.01.2009 16.08.2022
Torma pr³gila komplek~0001 9.4 MB Aruanne 16.08.2022
Torma prygila KMH aruande heakskiitmine 3.4 MB Aruande otsus 14.09.2009 16.08.2022