Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00410

Jõgevamaa Pala vald Pala küla Pala ökopaisjärve vee erikasutusloa taotlusega kavandatud tegevuse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatava tegevuse eesmärk on Pala ojale (nimetatud ka Palaküla peakraaviks) ökopaisjärve rajamine. Veekogu olemasolu aitaks parandada turismi- ja puhkemajanduse arengueeldusi Pala külas. Pala ökopaisjärv on planeeritud Saare-Pala-Kodavere kõrvalmaantee (nr 14101) äärde. Järve veepeegli pindalaks on Maa ja Vesi AS poolt 2007. aastal koostatud eelprojekti kohaselt kavandatud 1,7 ha ning sügavuseks vähemalt 2,5 m. Järve läänekaldale, asulapoolsesse ossa, on planeeritud puhke- ja suplusala. Järve sissevoolule on ette nähtud settebassein, et vältida lähedusest põllumajandustegevusega ojasse sattunud toitainete kandumist Haavakivi jõkke. Järve sissevoolupoolsesse ossa on planeeritud veepuhastus- ja ökomärgala, mis on koelmuks ja varjealaks kaladele ning pesitsuspaigaks veelindudele.Väljavõetava pinnase mahuks ökopaisjärve ehituse käigus kavandatakse 66 280 m3.Kuna järve keskkonnatingimusi peetakse sobivateks, et asustada seda jõevähkidega, plaanitakse järve põhja rajada jõevähi tehisurgusid.
Jõgeva maakond
Tartu maakond
0586 - Peipsiääre vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 10 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
03.08.2010
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Pala Vallavalitsus
Keskkonnaamet
aktsiaselts KOBRAS
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Pala küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kadi Kukk KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Ene Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Noeela Kulm KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Erki Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mihkel Lember KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Germo Ilvesmets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Oleg Sosnovski KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
JT 7-6 30471 2 03082010 301787 148 KB Algatamise otsus 03.08.2010 16.08.2022
Pala pr av 11.0 MB Programm 26.10.2022
kiri nr 32699-5 1.8 MB Programmi otsus 17.09.2010 16.08.2022
Pala KMH aruanne lisadeta 3.0 MB Aruanne 16.08.2022
kiri nr 32699-2 3.5 MB Aruande otsus 05.01.2011 16.08.2022