Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00510

Korrastatava Aardlapalu liivakarjääri ja taotletava Aardlapalu II liivakarjääri tegevustega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Korrastamise ja maavara kaevandamise keskkonnamõju hindamise eesmärk on:" Teha kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel ettepanekkavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalikvältida või minimeerida keskkonnaseisundi halvenemist ning edendada säästvatarengut." Anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsetevõimalustega kaasneva keskkonnamõju kohta ning negatiivse keskkonnamõjuvältimise või minimeerimise võimaluste kohta." Võimaldada keskkonnamõju hindamise tulemusi arvestada tegevusloa andmisemenetluses.
Tartu maakond
0283 - Kambja vald, Tartu maakond
0291 - Kastre vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 25 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
17.09.2010
Kohustuslik
1.29 - pealmaakaevandamisega rikutud maa korrastamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal, allmaakaevandamisega või turba mehhaniseeritud kaevandamisega rikutud maa korrastamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
aktsiaselts ROPKA LIIV
Keskkkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Soinaste ja Aardlapalu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
JT 6 7 15793 7 17092010 325579 81 KB Algatamise otsus 17.09.2010 16.08.2022
JT 10 5 32995 5 16112010 373186 490 KB Algatamise otsus 17.09.2010 16.08.2022
KMH programm Aardlapalu 2011 6.2 MB Programm 16.08.2022
JT 10-5 17074 12 17022011 443283 500 KB Programmi otsus 17.02.2011 16.08.2022
Aardlapalu KMH lopparuanne 635 KB Aruanne 16.08.2022
Joonis 4 1 Asendiplaan 1003 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 6.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 86 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 333 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 97 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 43 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 641 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 33 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 194 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 9 3.2 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande Joonis 4 3 Looduskaitse objektide plaan 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
kiri 07.06.2011 nr17074-18 454 KB Aruande otsus 07.06.2011 16.08.2022