Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00610

Siimusti liivamaardla Siimusti III liivakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on ehitus- ja täiteliiva ning kruusa kaevandamine. Taotletava mäeeraldise (Siimusti III liivakarjäär) suurus on 24,36 ha, luba taotletakse ehitus-, täiteliiva ja ehituskruusa kaevandamiseks, mille kasutusala on ehitus ja teedeehitus. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 98 tuh m³ ning taotletav loa kehtivusaeg 15 aastat.
Jõgeva maakond
0247 - Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 12 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
24.09.2010
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
SANDPIT OÜ
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Viruvere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Ain Põldvere KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Ranek Rohtla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
JT 10-5 25640 9 24092010 329433 144 KB Algatamise otsus 24.09.2010 16.08.2022
KMH programm 1.1 MB Programm 16.08.2022
kiri nr 25640 16 257 KB Programmi otsus 25.02.2011 16.08.2022
Siimusti KMH aruanne lisadeta 4.5 MB Aruanne 16.08.2022
JT 6 7 25640 22 23022012 729403 104 KB Aruande otsus 23.02.2012 16.08.2022