Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00810

Onga jõe uuendamine ja ökoloogiline tervendamine projektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatava töö eesmärgiks on Onga jõe alam- ja keskjooksu 15.5 km pikkuse lõigu voolusängi ja kaldaala Ökoloogilise seisundi stabiliseerimine ja parendamine, jõesängi eriilmelisuse suurendamine, vee kvaliteedi parandamine ja jõeforellile, jõevähile ja väiksematele kalaliikidele soodsamate elutingimuste loomine, jõe reostuskoormuse vähendamine. Kavandatavaks tegevuseks on rajada voolusängi mitmeid pais- ja puistangkärestikke, puhastada voolusäng koprapaisudest ja sinna langenud ja vooluga kuhjunud risust. Rajatakse setete väljauhtumise kohad, jõeforelli koelmute asukohtadesse toimub kudepadjandite rajamine. Jõe kaldaala ja voolusäng puhastatakse võsast ja vette langenud puudest kohtades, kus selleks on ilmne vajadus. Toimub Selli küla biotiikide puhastamine- rekonstrueerimine ja kalade talvitustiikide rajamine. Kavandatava tegevuse käigus muudetakse voolusängi geomorfoloogilisi ja sellega ka hüdroloogilisi tingimusi esmajoones selle eriilmelisuse suurendamise teel.
Jõgeva maakond
Lääne-Viru maakond
0247 - Jõgeva vald, Jõgeva maakond
0928 - Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 63 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
30.12.2010
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Põllumajandusameti maaparandusosakond
Keskkonnaamet
Loodushoiu Ühing "Lutra"
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Nikolai Laanetu KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kalev Raadla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
JT 7-6 48895 2 30122010 400914 154 KB Algatamise otsus 30.12.2010 16.08.2022
KMH programm nr48895 6 4.5 MB Programm 16.08.2022
koosoleku protokoll nr48895 6 1.2 MB Programm 16.08.2022
osalejate nimekiri nr48895 6 1.2 MB Programm 16.08.2022
KMH ONGA programm 243 KB Programm 16.08.2022
Protokoll avalik arutelu 1 32 KB Programm 16.08.2022
kiri nr 48895 7 249 KB Programmi otsus 16.03.2011 16.08.2022