Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00111

Kukemetsa maardla Kukemetsa ja Kukemetsa IV kruusakarjääri mäeeraldistel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
AS TREF ja OÜ Suuremäe Karjäär on Keskkonnaameti Jõgeva"Tartu regioonile esitanud(vastavalt 20.01.2010. ja 11.08.2010. a) kaevandamise loa taotlused Kukemetsa maardlal,vastavalt Kukemetsa (4,31 ha) ja Kukemetsa IV (1,76 ha) kruusakarjääris ehituskruusa jatäiteliiva kaevandamiseks
Tartu maakond
0796 - Tartu vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 10 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
16.05.2011
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
aktsiaselts TREF; Suuremäe Karjäär OÜ
Keskkonnaamet
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Vedu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Riina Raasuke KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamoju hindamise algatamine nr 32685 7 186 KB Algatamise otsus 16.05.2011 16.08.2022
JT 10 5 8073 10 01022011 432041 484 KB Algatamise otsus 16.05.2011 16.08.2022
KMH programm 295 KB Programm 16.08.2022
lisa 1 programm ulevaatekaart a3 2.3 MB Programm 16.08.2022
lisa 2 programm avalikust seisukohad 500 KB Programm 16.08.2022
lisa 3 programm protokoll 29 KB Programm 16.08.2022
JT 6 7 9399 7 16052011 513191 500 KB Programmi otsus 16.05.2011 16.08.2022
Kukemetsa heakskiitmiseks 7.2 MB Aruanne 16.08.2022
aruanne heakskiitmisele 38.6 MB Aruanne 16.08.2022
JT 6-7 9399 13 14092011 586522 556 KB Aruande otsus 14.09.2011 16.08.2022