Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00211

Kobratu liivamaardla Kobratu IV mäeeraldistel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on teedeehituseks ja ehitustöödeks ehitus- ning täiteliiva kaevandamine. Taotletava mäeeraldise (Kobratu IV liivakarjäär, Lellu kü, 79402:003:0469) suurus on 11,00 ha. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 56,5 tuh m³ ning taotletav loa kehtivusaeg 15 aastat
Tartu maakond
0796 - Tartu vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 15 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
03.10.2011
Kohustuslik
1.29 - pealmaakaevandamisega rikutud maa korrastamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal, allmaakaevandamisega või turba mehhaniseeritud kaevandamisega rikutud maa korrastamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ
Keskkonnaamet
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Kobratu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
JT 10 5 4111 12 03102011 597614 493 KB Algatamise otsus 03.10.2011 16.08.2022
kobratu liivakarjaari KMH programm 22 11 2 1.4 MB Programm 16.08.2022
JT 10-5 4111 17 02022012 715771 161 KB Programmi otsus 02.02.2012 16.08.2022
avalikustamisele (2) 16.6 MB Aruanne 16.08.2022
KobratuIV KMH aruanne heakskiit 3.7 MB Aruanne 16.08.2022
kobratu4protkoll 134 KB Aruanne 16.08.2022
JT 10-5 4111 24 30042012 776096 584 KB Aruande otsus 30.04.2012 16.08.2022