Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00106

Laukasoo turbamaardla Raudsaare turbatootmisala rajamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Tegevuse eesmärgiks on turba tootmine katlamajades soojuse tootmiseks. Kavandatavaks tegevuseks on turba kaevandamine freesmeetodil Haku tootmistehnoloogiat kasutades. Tegevusteks on tootmisala ettevalmistamine, piirde-, kogumiskraavide ja settebasseinide rajamine ning teedevõrgu rajamine tootmisalal.
Tartu maakond
0432 - Luunja vald, Tartu maakond
0796 - Tartu vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 41 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
05.07.2006
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
AS Tartu Jõujaam
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Vilussaare, Tammistu ja Sirgumetsa külad

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Rein Ramst KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Mall Orru KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Andreas Schmied KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Arvo Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Silvi Merilo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Uve Ramst KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Hans Orru KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rein Perens KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Nikolai Laanetu KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Mati Lelgus KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ramon Nahkur KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
raudsaare 56 KB Algatamise otsus 05.07.2006 16.08.2022
KMH programm 46 KB Programm 16.08.2022
Laukasoo progr heakskiit 214 KB Programmi otsus 03.01.2008 16.08.2022
Raudsaare plaan 1.2 MB Aruanne 16.08.2022
Laukasoo turbamaardla KMH lopparuanne lisadeta 16.6 MB Aruanne 16.08.2022
kiri nr 13226-2 3.9 MB Aruande otsus 01.04.2010 16.08.2022