Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00311

Pikknurme dolokivimaardlas Pikknurme dolokivikarjääris karbonaatkivimite kaevandamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on teedeehituseks ja ehitustöödeks kõrgemargilise ehituskillustiku tootmine. Taotletava mäeeraldise pindala on 21,40 ha. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 116 tuh m³ ning taotletav loa kehtivusaeg 30 aastat.
Jõgeva maakond
0618 - Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 15 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
09.11.2011
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
OÜ KTM VARA
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Pikknurme küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Ain Põldvere KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Merle Truu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ranek Rohtla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Leonid Savitski KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Valeri Savva KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marko Häelm KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Aado Talpas KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
JT 10-5 25201 4 09112011 622350 522 KB Algatamise otsus 09.11.2011 16.08.2022
JT 6-7 35429 9 09022012 720088 (1) 162 KB Programmi otsus 09.02.2012 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 5.7 MB Aruanne 16.08.2022
JT 6-7 35429 21 31082012 853465 548 KB Aruande otsus 31.08.2012 16.08.2022