Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00411

Otisaare ja Otisaare II lubjakivikarjääride korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on ammendatud lubjakivikarjääri korrastamine. Kavandatavaks tegevuseks on sulgemisprojekti koostamine ala korrastamiseks veekoguks. Korrastatavate mäeeraldiste pindalad kokku on 28,73 hektarit.
Jõgeva maakond
0618 - Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-111639

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
13.04.2011
Kohustuslik
1.29 - pealmaakaevandamisega rikutud maa korrastamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal, allmaakaevandamisega või turba mehhaniseeritud kaevandamisega rikutud maa korrastamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
AS Kaltsiit
Keskkonnaamet
Agenda Keskkonnabüroo OÜ
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Mõisaküla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Janet Roosimägi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
JT 10-1 7576 4 13042011 483807 479 KB Algatamise otsus 13.04.2011 16.08.2022
KMH programm Otisaare Otisaare II 788 KB Programm 16.08.2022
Programmi avaliku arutelu protokoll 467 KB Programm 16.08.2022
JT 10-1 7576 8 07022012 718400.287687 160 KB Programmi otsus 07.02.2012 16.08.2022
KMH aruanne (Otisaare) 8.0 MB Aruanne 16.08.2022
JT 10 1 7576 15 08052012 780421 524 KB Aruande otsus 08.05.2012 16.08.2022