Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02007

Pudivere dolokivikarjääri keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
0618 - Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 13 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-109124

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Marju Kuldmaa
27.02.2007
Kohustuslik
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
AS Kiirkandur
Jõgevamaa Keskkonnateenistus
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Pudivere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Ain Põldvere KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Joosep Tuvi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Pudivere algata 528 KB Algatamise otsus 27.02.2007 16.08.2022
Pudivere pr 451 KB Programm 16.08.2022
Pudivere pr HK 82 KB Programmi otsus 23.05.2007 16.08.2022
Graafiline lisa 1 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne Pudivere 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
12265-71 330 KB Aruande otsus 22.09.2008 16.08.2022