Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00511

Õnne Piimakarjatalu Osaühingu keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Õnne Piimakarjatalu Osaühingule on väljastatud kompleksluba nr L.KKL.JÕ-160189 veiste intensiivkasvatuseks Põltsamaa vallas Esku külas asuva kinnistu nr 1702335 koosseisu kuuluval Esku suurfarmi maaüksusel (katastritunnus 61602:002:0042) paiknevas käitises (Esku Suurfarm). Seoses farmikompleksi rekonstrueerimisega suurendatakse käitises tootmist uue lüpsilauda püstitamisega maksimaalselt 954 lehmakohale. Peamine tegevusala on veiste kasvatus ja toorpiima tootmine, mis toimub maksimaalselt 2154 veisekohaga farmikompleksis. Tegevuse eesmärk on piima ja põllumajandussaaduste tootmine.
Jõgeva maakond
0618 - Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 19 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
18.11.2011
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Õnne Piimakarjatalu Osaühing
Keskkonnaamet
OÜ KB Environ
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Esku küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kalev Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
JT 6-7 34728 1 18112011 664099 (1) 145 KB Algatamise otsus 18.11.2011 16.08.2022
OnnePKT KMH programm kinnitamiseks 306 KB Programm 16.08.2022
OnnePKT KMHprogrammi arutelu 194 KB Programm 16.08.2022
JT 6-7 34728 8 09032012 739216 511 KB Programmi otsus 09.03.2012 16.08.2022
OnnePKT KMHaruanne 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa1 OnnePKT KMH programm 306 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa2 OnnePKT KMHprogrammi lisad 142 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa3 OnnePKT KMHprogrammi heakskiitmine 62 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa4 Onne PKT saasteainete heitkogused 1.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa5 OnnePKT hajumisarvutus 4.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa5 OnnePKT hajumisarvutuste kaardid 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa6 OnneKMHaruande avalikustamine 49 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa7 OnneKMHaruande protokoll 443 KB Aruanne 16.08.2022
JT 6-7 34728 14 17072012 827152 540 KB Aruande otsus 17.07.2012 16.08.2022