Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00112

Sangla kütteturba tootmisala mäeeraldisel kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on üleriigilise tähtsusega Sangla turbamaardla Sangla kütteturba tootmisala mäeeraldisel kaevandamistegevuse lõpetamine ja mäeeraldise korrastamine seoses kaevandatavate turbavarude ammendumisega ja tootmisest välja langemisega.
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
18.04.2012
Kohustuslik
1.29 - pealmaakaevandamisega rikutud maa korrastamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal, allmaakaevandamisega või turba mehhaniseeritud kaevandamisega rikutud maa korrastamine
AS Sangla Turvas
Keskkonnaministeerium
aktsiaselts KOBRAS
Keskkonnaministeerium
Sangla ja Koopsi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kadi Kukk KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Noeela Kulm KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Ene Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Erki Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mihkel Lember KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Germo Ilvesmets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Oleg Sosnovski KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Sangla turbatootmisala KMH aruanne v5 isikuandmeteta 19.8 MB Aruanne 16.08.2022
Kiri 12 10102011 160252 1 (1) 750 KB Aruande otsus 10.10.2012 16.08.2022