Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00212

Sangla II turbatootmisala kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Arendustegevuse eesmärgiks on toorme saamine Sangla Briketitehase tarbeks ning Puhjaaleviku soojusega varustamiseks. Ala paikneb RMK Tartu metskonna hallatava katastriüksuse66601:004:0343 piires.
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 15 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
18.04.2012
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
AS Sangla Turvas
Keskkonnaministeerium
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaministeerium
Koopsi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Mall Orru KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Rein Ramst KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kaidi Lehtmets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ain Anepaio KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Joosep Tuvi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Sangla II aruanne.339146 5.6 MB Aruanne 16.08.2022
93 4.342999 1.5 MB Aruande otsus 07.01.2013 16.08.2022