Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00611

Sangla III turbatootmisala kasutuselevõtuga ja Sangla kütteturba tootmisalal kaevandamismahtude vähendamisega seotud keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
AS Sangla Turvas kavandatava tegevuse eesmärgiks on alustada lähiajal Sangla III turbatootmisalalt freesturba kaevandamist katlamajade ja aiandite tarbeks ning turbabriketi valmistamiseks.
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 17 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
28.04.2011
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
AS Sangla Turvas
Keskkonnaministeerium
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus (10140653)
(osales programmi ja aruande koostamisel)
Keskkonnaministeerium
Rannu ja Puhja vald (endised)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Rein Ramst KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Mall Orru KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Heli MIlvek KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Silvi Merilo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Kiri 11 16122011 144814 1 (1) 40 KB Programmi otsus 06.01.2012 16.08.2022
gr lisad 6.6 MB Aruanne 16.08.2022
Sangla III a isikuandmeteta 8.7 MB Aruanne 16.08.2022
Sangla heakskiitmine es 753 KB Aruande otsus 28.11.2014 16.08.2022