Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00711

Rõstla dolokivimaardlasse kavandatava Rõstla III dolokivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on üld- ja teedeehituseks ehituskivi ja killustiku valmistamine. Taotletava mäeeraldise (Rõstla III dolokivikarjäär) suurus on 15,38 ha, loaga planeeritavaks tegevuseks on dolokivi kaevandamine, mille keskmine aastamäär on 184 tuh m³ ning taotletav loa kehtivusaeg 15 aastat.
Jõgeva maakond
0618 - Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 30 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
14.09.2011
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Osaühing Põltsamaa Graniit
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Vitsjärve küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Hedi Schvede KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Taavi Loogna KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Sander Kahk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
JT 10-5 22605 6 14092011 586332 492 KB Algatamise otsus 14.09.2011 16.08.2022
KMH programm (Rõstla III) kinnitamiseks 725 KB Programm 16.08.2022
Programmi heakskiitmise otsus ametlikud te 49 KB Programm 16.08.2022
JT 10-5 22605 16 26072012 833131 514 KB Programmi otsus 26.07.2012 16.08.2022
KMH aruanne Rostla III 2013 07 09 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
Joonis 4 2 Rostal III maeeraldise asukohap 514 KB Aruanne 16.08.2022
Joonis 4 3 Lahimate majapidamiste asendipl 97 KB Aruanne 16.08.2022
Joonis 4 4 Looduskaitseliste objektide pla 511 KB Aruanne 16.08.2022
Joonis 6 1 Pohjaveealanduse mojuraadiused 295 KB Aruanne 16.08.2022
Joonis 6 2 Arvutuslikud lohketoode mojuraa 119 KB Aruanne 16.08.2022
Joonis 6 5 Tolm PM 10 0 stsenaarium 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
Joonis 6 6 Tolm PM 10 I stsenaarium 2.0 MB Aruanne 16.08.2022
loiked 112 KB Aruanne 16.08.2022
Maavara kaevandimse loa taotlus Rostla II 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
plaan 408 KB Aruanne 16.08.2022
JT 10 5 22605 16 26072012 833131 326203 514 KB Aruanne 16.08.2022
KMH algatamise teadaanne Ametlikud teadaan 48 KB Aruanne 16.08.2022
KKA Programmi heakskiitmise otsuse kiri 30 371 KB Aruanne 16.08.2022
Eksperthinnang Jogeva maakonna Rostla paek 746 KB Aruanne 16.08.2022
Arunade avalikustamise teade 49 KB Aruanne 16.08.2022
JT 6 7 8744 4 30042013 1023230 512 KB Aruanne 16.08.2022
Keskkonnaamet 1 0713 353 KB Aruanne 16.08.2022
JT 6-7 8744 7 19082013 1092034 537 KB Aruande otsus 19.08.2013 16.08.2022