Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00312

Meeruse sadama akvatooriumi süvenduse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
AS Logman Invest esitas 15.12.2011 Keskkonnaametile taotluse vee erikasutusloa saamiseks Tallinnas Kopli poolsaare edelarannikul asuvas Meeruse sadama akvatooriumis kai nr 5 sildumis- ja manöövrivee süvendamis- ja kaadamistööde tegemiseks mahus kuni 46000 m³. Kavandatavad ülesüvendustööd tehakse eesmärgiga võtta kail nr 5 vastu puistlastilaevu mõõtmetega 100 m x 16 m x 6 m, sildumis- ja manöövrivee sügavusega 7,3 m.
Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
19.01.2012
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Aktsiaselts Logman Invest
Keskkonnaamet
Eesti Mereakadeemia
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Põhja-Tallinn, Kopli, Meeruse sadam

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvo Käärd KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Katrin Erg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ahto Järvik KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Leili Järv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamise otsus 1.1 MB Algatamise otsus 19.01.2012 16.08.2022
7-6 37949 7 19072012 829270 205 KB Programmi otsus 19.07.2012 16.08.2022
Meeruse KMH aruanne lisadeta 4.5 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 22512 10 25092013 1114284 92 KB Aruande otsus 25.09.2013 16.08.2022