Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00412

Kaitseliidu Jõgeva maleva olemasoleva 200 m täisohualaga lahtise Utsali lasketiiru 300 m täisohualaga lahtiseks lasketiiruks arendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Ehitussektor
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Tulenevalt laskeväljaõppe võimaluste arendamise vajadusest soovib Kaitseliit pikendada Jõgevamaal Puurmani vallas Jüriküla külas asuvat olemasolevat 200 m täisohualaga lahtist lasketiiru 300 m täisohualaga lahtiseks lasketiiruks. Lasketiiru laiendamise eesmärk on Kaitseliidu Jõgeva Maleva laskeväljaõppe eesmärkide täitmine ja laskevõimaluste parandamine. Laskeväljaõppe laiem eesmärk on püstitatud riigikaitse eesmärkide täitmise tagamine.
Jõgeva maakond
0618 - Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
22.11.2012
Kohustuslik
Kaitseliit
Puurmani Vallavalitsus
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Jüriküla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Veljo Kabin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tiit Randla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
1 Utsali KMH programm 3.4 MB Programm 16.08.2022
JT 6-7 1129 5 21022013 973972 542 KB Programmi otsus 21.02.2013 16.08.2022
JT 6 7 24339 14 14072015 1536342 49 KB Aruande otsus 14.07.2015 16.08.2022