Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00308

Tartumaa Tartu vald, Tähtvere vald ja Tartu linn. Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Transport ja taristu
Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojekti koostamise eesmärgiks on majanduslikult ja tehniliselt põhjendatud projektlahendi saamine E264 Jõhvi-Tartu-Valga maantee (riigi põhimaantee nr 3) ühendamiseks E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteega (riigi põhimaantee nr 2) Tartust põhjapool, teetrassi ja ristmike teemaa määramine, mõjualade määramine, ristmike ja ristete optimaalsete asukohtade ning tehniliselt ja majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine, ettepanekute tegemine teede ja rajatiste kuuluvuse ja liigi osas. Uue ühenduse algus on planeeritud E264 Jõhvi-Tartu-Valga maantee km 129,9 Tartu-Jõgeva-Aravete maantee (riigi tugimaantee nr 39) km 0,0 Aru ristmiku piirkonda ja lõpp E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee km 179,0 Tiksoja ristmiku piirkonda.
Tartu maakond
0793 - Tartu linn, Tartu maakond
0796 - Tartu vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 406 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
12.02.2008
Kaalutletud
2.10 - infrastruktuuri ehitamine või kasutamine
Tartu Teedevalitsus
Maanteeamet
aktsiaselts KOBRAS
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Tiksoja ja Vahi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kadi Kukk KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Anne Rooma KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Noeela Kulm KMH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
põhjapoolse algatus 107 KB Algatamise otsus 12.02.2008 16.08.2022
Tartu pohjapoolse KMH algatamine 343 KB Algatamise otsus 12.02.2008 16.08.2022
põhja heakskiit 329 KB Programmi otsus 16.05.2008 16.08.2022
Tartu KMH PY ARUANNE lisadeta 50.2 MB Aruanne 16.08.2022
kiri nr 8212 2 3.7 MB Aruande otsus 16.02.2010 16.08.2022