Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00113

Projekti "Laeva jõe alamjooksu taastamise võimaluste hindamine" keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Eesti Loodushoiu Keskus on alustanud projekti "Laeva jõe alamjooksu taastamise võimaluste hindamine" elluviimist. Projekti käigus hinnatakse Laeva jõe loodusliku alamjooksu (Karisto oja) taastamise võimalusi ja valmistatakse ette rekonstrueerimisprojekt ehitusprojekti staadiumis Laeva jõe alamjooksu vee osaliseks juhtimiseks Laeva kanalist endisesse Laeva jõe looduslikku sängi.
Tartu maakond
0796 - Tartu vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
22.01.2013
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Eesti Loodushoiu Keskus
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Kärevere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Madis Metsur KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Andres Kuresoo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Jaak Tambets KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Ei
Jaak-Albert Metsoja KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
JT 7-6 32513 2 22012013 951356 531 KB Algatamise otsus 22.01.2013 16.08.2022
Laeva KMH programmi dokumendid 1.1 MB Programm 16.08.2022
JT 7-6 32513 7 05032013 982263 540 KB Programmi otsus 05.03.2013 16.08.2022
Laeva joe alamjooksu taastamine KMH lopparuanne 4 4.0 MB Aruanne 16.08.2022
Laeva KMH Lisa avalikustamise dokumendid 2.9 MB Aruanne 16.08.2022
JOONIS 1 ULDPLAAN 2.9 MB Aruanne 16.08.2022
LAEVA JOE ALAMJOOKSU TAASTAMINE 565 KB Aruanne 16.08.2022
JT 7-6 32513 15 18062013 1056683 560 KB Aruande otsus 18.06.2013 16.08.2022