Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00213

Taotletavas Vooremäe karjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on teedeehituseks ja ehitustöödeks liiva kaevandamine. Taotletava mäeeraldise pindala on 37,75 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 43,58 ha, ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 4014 tuh.m³ ja kaevandatav varu 3724 tuh.m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 250 tuh.m³. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.
Tartu maakond
0291 - Kastre vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 10 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
19.07.2013
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
AS Telver
Keskkonnaamet
OÜ Viru Mäebüroo
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Uniküla küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Teet Kirss KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Margus Pensa KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Janet Roosimägi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tõnis Kattel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Maris Leiaru KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Helen Männamets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
JT 10-5 15730 4 19072013 1076976 502 KB Algatamise otsus 19.07.2013 16.08.2022
KMH programm Vooremae karjaar 571 KB Programm 16.08.2022
Tartu Maavalitsuse kiri 109 KB Programm 16.08.2022
Tartu Maavalitsus vastuskiri 91 KB Programm 16.08.2022
JT 10-5 15730 11 07112013 1140924 421 KB Programmi otsus 07.11.2013 16.08.2022
Vooremae KMH aruanne lisadeta 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
Muudatustega Vooremae KMH aruanne lisadeta 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
JT 10-5 15730 19 03042014 1231983 413 KB Aruande otsus 03.04.2014 16.08.2022