Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00413

Põltsamaa jõe kalastiku seisundi parandamise võimaluste uuring Põltsamaa-Rutikvere lõigul keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Üldiseks eesmärgiks on kogu Põltsamaa jõe kalastiku hea kuni väga hea seisundi saavutamine. Käsitletava projekti eesmärgiks on Põltsamaa jõe hüdromorfoloogilise ja kalastiku seisundi parandamine Põltsamaa " Rutikvere lõigul. Eesti Jõgede Taastamise Ühing MTÜ on alustanud projekti "Põltsamaa jõe Põltsamaa-Rutikvere lõigul kalastiku seisundi parandamine" elluviimist. Projekti I etapina viiakse läbi uurimistöö kalastiku seisundi parandamise võimaluste selgitamiseks ning koostatakse eelprojekt Põltsamaa vanajõgede avamiseks Põltsamaa " Rutikvere lõigul ning kaalutakse ka kalade kudepaikade rajamise võimalusi. Eelprojekti alusel taotleb Eesti Jõgede Taastamise Ühing veeluba kalastiku seisundi parandamise töödeks. Vajalikud välitööd on 2013 aasta septembri lõpu seisuga tehtud ning eelprojekti eelnõu valminud.
Jõgeva maakond
0618 - Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 130 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
30.10.2013
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Eesti Jõgede Taastamise Ühing
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Keskus

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Madis Metsur KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Meelis Tambets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
JT 7-6 23758 3 30102013 1134972 375 KB Algatamise otsus 30.10.2013 16.08.2022
JT 6 7 23758 11 06012014 1174205 371 KB Programmi otsus 06.01.2014 16.08.2022
Poltsamaa vanajogede KMH aruanne 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
6-7 23758 23 12032014 1215777 385 KB Aruande otsus 12.03.2014 16.08.2022