Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00513

AS Pajusi ABF Kalana laudakompleksi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
AS Pajusi ABF soovib laiendada olemasolevat Kalana lüpsikarjafarmi. KMH programmi koostamise ajal peetakse Kalana farmis keskkonnakompleksloa alusel kokku 634 lüpsilehma, 100 kinnislehma, 160 noorlooma ning 140 vasikat. Kavandavateks tegevusteks on Kalana farmis uue lüpsilehmalauda, rekonstrueeritud lüpsilehmalauda ja uue vedelsõnnikulaguuni kasutuselevõtt ning olemasoleva kinnislehmalauda rekonstrueerimine. Samuti on tahesõnnikuhoidla suuruse vähendatud ja selle asemele planeeritud söödahoidla. Farmikompleksis muutuvad ka loomade arvud ja pidamisviisid. Planeeritav mahutavus peale kõiki rekonstrueerimis- ja laiendustöid on 1008 lüpsilehma, 226 kinnislehma ja 120 vasika kohta
Jõgeva maakond
0618 - Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 36 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-119161

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
Annette Tilk
04.11.2013
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Aktsiaselts Pajusi ABF
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Kalana küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Jah Jah Ei
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Krista Jüriado KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marit Abiline KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
JT 6-10 25286 2 04112013 1138512 388 KB Algatamise otsus 04.11.2013 16.08.2022
JT 6 10 25286 7 10032014 1213603 1 414 KB Programmi otsus 10.03.2014 16.08.2022
JT 6 10 25286 11 18092014 1333237 265 KB Programmi otsus 10.03.2014 16.08.2022
Kalana KMH aruanne lisadeta 2.7 MB Aruanne 16.08.2022
JT 6 10 25286 18 07092015 1568524 49 KB Aruande otsus 07.09.2015 16.08.2022