Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00114

Osaühing MARKILO Kureoja sigala laiendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Osaühing MARKILO taotleb kehtiva keskkonnakompleksloa (reg. nr. L.KKL.JÕ-152977) muutmist laiendatud farmikompleksi tegevusele.
Jõgeva maakond
0247 - Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 17 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-119248

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
24.04.2014
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Osaühing MARKILO
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Härjanurme küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Birgit Kena KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kerli Leetsaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
kiri nr 12556 4 115 KB Algatamise otsus 24.04.2014 16.08.2022
Kureoja sigala laienduse keskkonnamoju hindamise programmi heakskiitmine 304 KB Programmi otsus 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 2.7 MB Aruanne 16.08.2022
Kureoja sigala laienduse keskkonnamoju hindamise 356 KB Aruande otsus 19.02.2018 16.08.2022