Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00613

Tiku talu Soofarmi seafarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse ja farmi laiendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 11 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
02.07.2013
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Tiku talu
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Rämsi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Jah Ei Jah
Krista Jüriado KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marit Abiline KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Helen Juhkama KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
JT 6-10 15547 12 02052014 1250027 409 KB Programmi otsus 02.05.2014 16.08.2022
Lisa 1 Kasutatud luhendid ja moisted ELLE 100914 162 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 valisohu metoodika ELLE 100914 169 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 Kusimused ja ettepanekud KMH aruande kohta 154 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 Tiku talu aruande markused 190 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 Vastused Keskkonnaameti kirjale ELLE 111214 63 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 Vastused Tartu MV kirjale ELLE 111214 52 KB Aruanne 16.08.2022
Tiku Talu KMH aruanne ELLE isikuandmeteta 8.7 MB Aruanne 16.08.2022
JT 6 7 15547 24 13012015 1407682 336 KB Aruande otsus 13.01.2015 16.08.2022