Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00713

Sillamäele Kesk tn 2d kavandatava naftatöötlemistehase keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ohtlike ainete käitlus
STK Group OÜ esitas taotluse projekteerimistingimuste väljastamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamiseks naftasaaduste ümbertöötlemistehase rajamiseks Sillamäe sadama territooriumile. Taotluse kohaselt kavandatakse rajada nafta jt raske süsivesiniktoorme ümbertöötlemistehas tooraine sisendvõimsusega 2 miljonit tonni aastas. Nafta töötlemisel on produktideks euronormidele vastav diislikütus, laevakütused, raske kütteõli, stabiilne hüdrogeenitud tööstusbensiin, granuleeritud väävel, inertgaasid ja ehitusmaterjalid. Tehase töörežiim on kavandatud 350 päeva aastas.
Ida-Viru maakond
0735 - Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
05.07.2013
Kohustuslik
1.1 - nafta töötlemine, välja arvatud naftast ainult määrdeainete tootmine
1.32 - vähemalt 100 000-kuupmeetrise mahuga ehitise või ehitiste püstitamine nafta, naftakeemia- või keemiatoodete ladustamiseks
STK Group OÜ
Sillamäe Linnavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Viru regioon
Kesk tn 2d

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marek Bamberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei
Katri Sutt KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Epp Zirk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 2.6 MB Algatamise otsus 05.07.2013 16.08.2022
KMH programm 526 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 888 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 7.1 MB Programm 16.08.2022
Protseduurilised lisad 165 KB Programm 16.08.2022
Protseduuriline lisa P I 2.2 MB Programm 16.08.2022
Protseduuriline lisa P II 478 KB Programm 16.08.2022
Protseduuriline lisa P IV 5.7 MB Programm 16.08.2022
Protseduuriline lisa P V 102 KB Programm 16.08.2022
V 6 7 19698 9 06032014 1211989 206 KB Programmi otsus 06.03.2014 16.08.2022
KMH Sillamae olitehas aruanne heaks kiidetud 3.1 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 5 27102014 5.1 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 19698 19 27112014 1379777 368 KB Aruande otsus 27.11.2014 16.08.2022