Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00214

Vaivara raudteejaama laiendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Transport ja taristu
KMH objekt, Vaivara raudteejaam, asub Ida-Viru maakonnas Vaivara vallas Vaivara küla territooriumil Tapa-Narva ühe rööpmepaariga raudteeliinil. Kavandatud on raudteejaama laiendamine ja laiendatud raudteejaama tegevus (jaamahoone renoveerimine ja reisiplatvormi rajamine).
Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
25.06.2014
Kohustuslik
1.14 - uue raudteeliini ehitamine või uue raudteejaama ehitamine, kui ühe rajaga raudteeliini puhul on vähemalt neli jaamateed ja kahe rajaga raudteeliini puhul vähemalt viis jaamateed, olemasoleva raudteejaama laiendamine, kui laiendamise tulemusel on raudteejaamas ühe rajaga raudteeliini puhul vähemalt neli jaamateed ja kahe rajaga raudteeliini puhul vähemalt viis jaamateed, või olemasoleva raudteejaama jaamateede pikendamine pikkuseni vähemalt 1000 meetrit, kui raudteejaamas on ühe rajaga raudteeliini puhul vähemalt neli jaamateed ja kahe rajaga raudteeliini puhul vähemalt viis jaamateed
aktsiaselts EESTI RAUDTEE
Tehnilise Järelevalve Amet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Viru regioon
Vaivara küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Marit Abiline KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Janek Reinik KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Kaskkiri Template 14 252 124 KB Algatamise otsus 25.06.2014 16.08.2022
Vaivara KMH programm ELLE 170315 2.0 MB Programm 16.08.2022
V 6 7 2080 3 14042015 1473469 299 KB Programmi otsus 14.04.2015 16.08.2022